HOME>News list>สิทธิประโยชน์เมื่อแสดงบัตร IC ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ของกรุงเทพ!

News contents

สิทธิประโยชน์เมื่อแสดงบัตร IC ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ของกรุงเทพ!

2016/06/03

เคคิวกรุ๊ป ผู้รับผิดชอบการเดินทางจากสนามบินฮาเนดะเข้าไปสู่โตเกียว・โยโกฮาม่า และ SRTET(S.R.T Electrified
Train Co.,Ltd.)ผู้บริหารรถไฟฟ้าสนามบินแอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิของไทยและ
กรุงเทพมหานคร ที่ได้ลงนามใน “ข้อตกลงมิตรภาพ” เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ได้ทาโครงการร่วมขั้นแรก ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1
พฤษภาคม~วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน โดยจัดทาโครงการมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่
Keikyu Tourist Information Center (ต่อไปจะเรียกว่า เคคิว TIC) ชั้น 2 ของสถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ่
ภายในช่วงระยะเวลา มีการมอบ “ผ้าเทะนุกุยรูปเสื้อคลุมฮัปปิที่เป็นออริจินอลของเคคิว” ให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าทุกท่านที่นา
บัตร IC ขึ้นรถไฟฟ้า “บัตรสมาร์ทพาส” ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มาแสดงที่ เคคิว TIC

นอกจากนี้ เคคิวเด็นเทสสึ ยังได้จัด “แคมเปญการต้อนรับคนไทย” ในช่วงระหว่างวันศุกร์ที่ 1 เมษายน~วันพฤหัสบดีที่ 30
มิถุนายน สาหรับคนไทยที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน เมื่อรวมกับโครงการร่วมกับ SRTET ครั้งนี้ เคคิวกรุ๊ปทั้งหมดได้
มุ่งมั่นที่จะทาการต้อนรับคนไทยที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อการส่งเสริมการใช้รถไฟและสถานบริการของเคคิวกรุ๊ปต่อไป

สถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ
Keikyu Tourist Information Center(เคคิวTIC)

เมื่อคลี่ออกจะกลายเป็นผ้าเทะนุกุย↓

บัตรIC ขึ้นรถไฟฟ้า “สมาร์ทพาส” ของ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์

ผ้าเทะนุกุยรูปเสื้อคลุมฮัปปิที่เป็นออริจินอลของเคคิว

◆เกี่ยวกับโครงการที่ระลึกของการลงนามในข้อตกลงมิตรภาพขั้นแรกระหว่างเคคิวและSRTET

1. ระยะเวลาของโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ~วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016

2. สถานที่

ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า สถานีสนามบินฮาเนดะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 2
“Keikyu Tourist Information Center(เคคิว TIC)”

3.เนื้อหา

ภายในช่วงระยะเวลา จะทาการมอบ “ผ้าเทะนุกุยรูปเสื้อคลุมฮัปปิที่เป็นออริจินอลของเคคิว” ให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าที่นาบัตร
IC ขึ้นรถไฟฟ้า “บัตรสมาร์ทพาส” ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มาแสดงที่ เคคิว TIC

◆“เกี่ยวกับแคมเปญการต้อนรับคนไทย”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 เมษายน~วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ลูกค้าคนไทยที่นาหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทยไปแสดงที่
เคคิว TIC จะได้รับของขวัญเป็นขนมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (คิทแคทชาเขียว) และ “คูปองเคคิวกรุ๊ป”
ที่สามารถใช้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดและของขวัญต่างๆได้ที่ห้างร้านของเคคิวกรุ๊ปที่ระบุไว้

  • ห้างร้านที่สามารถใช้ “คูปองเคคิวกรุ๊ป” ได้คือ ห้างสรรพสินค้าเคคิว , ห้างเคคิวสโตร์ สาขาชินากาว่า , วิงทาคานาว่าเวสต์,วิง
    แอร์พอร์ตฮาเนดะ (เซเว่นอีเลฟเว่น , มัทสึโมโตะคิโยชิ) ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน ถึง
    วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม

PAGE TOP